Par Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta ceļa Nr.4208 atjaunošanu

Audriņu pagasta pārvalde veic  cenu aptauju Audriņu pagasta ceļa Nr.4208 “Vabaļi-Lipūri” 0,300 km atjaunošanu saskaņā ar izstrādāto atjaunošanas projektu.
Projekta materiālus var saņemt personīgi vai e-pastā no pagasta lietvedes, tel. 64628241
Papildus informācija pie pārvaldnieka, tel.20240381

Cenas piedāvājuma iesniegšana

Cenas piedāvājumu iesniegt, aizpildot pievienoto tāmes veidlapu, e -pastā info@audrini.lv vai Audriņu pagasta pārvaldē darba dienās no 8:00- 16:30, Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, līdz 30.06.2015.

Tāme