Paziņojums par plānoto līgumu

Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde

Identifikācijas numurs: APP 2012/3

Iepirkuma priekšmets: Traktora iegāde Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai

Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 3 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 19 999.99 latu (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtību)

Iesniegšanas termiņš: 21.12.2012.plkst.10.00 (saskaņā ar nolikumu)

Kontaktpersona:

Vladimirs Tihomirovs, tālrunis 64628222,mob.29463128  e-pasta adrese:info@audrini.lv

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 10.12.2012.

Pielikumā: Iepirkuma nolikums.

PPPL 10.12.2012