Par kancelejas preču iegādi

Rēzeknes novada pašvaldības  Audriņu pagasta pārvalde, reģ Nr.90000014512  informē,  ka 2012.gada 16.februārī noslēdza  līgumu  Nr.2012/151-2, par kancelejas preču iegādi ar SIA “DAKO”, Jur. adrese: Jupatovkas iela 11, Rēzekne, LV – 4600