Aktuāli

Šogad visos Rēzeknes novada pagastos tiek pārrēķināti komunālo maksājumu tarifi. Tas notiek saskaņā ar valdības nesen izdoto Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu un attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem. Tarifi tiek aprēķināti, izmantojot Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 7.septembra noteikumus ...
Lasīt Tālāk
Pasākuma “Lomu karuselī” pirmajā daļā viesiem tika prezentēta  amatierteātra dibināšanas vēsture, aktieru sastāvi un raksturu apraksti (neviens netika aizmirsts), kā arī atcerējamies lomas, kurās katrs teātra dalībnieks piedalījās. Tika pateikti skaisti un silti novēlējumi no ...
Lasīt Tālāk
Sestdien, 18. novembrī Audriņu pagasta jaunieši piedalījās Latvijas dzimšanas dienai veltītajā tautas skrējienā “Ieelpo Rēzekni!”. Lai pierādītu savu piederību valstij un pilsētai, kā arī dažiem pārbaudītu savus spēkus, noskrieta distance no Festivāla parka pa Atbrīvošanas ...
Lasīt Tālāk
2017.gada 28.jūnijā tika apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības projekts “Audriņu pagasta kultūras nama aizkaru maiņa”, kurš tika iesniegts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā ES ELFLA projektu iesniegumu konkursā      Latvijas  Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības ...
Lasīt Tālāk
Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā izsludināto ārkārtējo situāciju, Zemkopības ministrija (ZM) organizē spēcīgajās lietavās un plūdos pilnībā iznīcināto lauksaimniecības platību apsekošanu Latgalē un Vidzemē. Paredzēts, ka 4. septembrī lauksaimniekiem, kuriem spēcīgo lietavu un plūdu rezultātā ...
Lasīt Tālāk
2017. gada 28.jūnijā ar Lauku atbalsta dienesta lēmumu tika atbalstīts Puderevas vecticībnieku draudzes projekts baznīcas fasādes krāsojuma atjaunošanai, lietus noteku uzstādīšanai un žoga remontam. Projekts “Puderovas vecticībnieku lūgšanu nama saglabāšana” ir atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda ...
Lasīt Tālāk
2017.gada 28.jūnijā ir apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības projekts “Audriņu pagasta kultūras nama aizkaru maiņa”, kurš tika iesniegts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā ES ELFLA projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2 ...
Lasīt Tālāk
  1. jūlijā plkst. 15.00 – Strankaļu kapsētā 1. jūlijā plkst. 14.00 – Kuciņu kapsētā 17. jūnijā plkst. 14.00 – Mežāru kapsētā 10. jūnijā plkst. 14.00– Staudžu kapsētā 29. jūlijā plkst. 14.00 – Vabaļu kapsētā ...
Lasīt Tālāk
8. maijā Audriņos notika tradicionāls pasākums pie pieminekļa “Fašisma upuriem”. Pagasta padomes priekšsēdētājs Einārs- Aleksandrs Bindemanis uzstājās ar pateicības vārdiem visiem, kas gājabojā Otrā pasaules karalaikā, kas atdeva savu dzīvi cīņā par cilvēces atbrīvošanu no ...
Lasīt Tālāk
Aglonas bazilikas Kora skola radusies laikā, kad Aglonā un visā Latvijā bija tā saucamais “pāvesta Jāņa Pāvila II gaidīšanas laiks”. Notika bazilikas un laukuma lielā rekonstrukcija. Pirmie 12 Kora skolas audzēkņi, ejot uz stundām bazilikas ...
Lasīt Tālāk