Aktuāli

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri mainās mūsu rekvizīti:  Rēzeknes novada pašvaldības iestāde "Nautrēnu pagastu apvienība" struktūrvienība "Audriņu pagasta pārvalde" Reģistrācijas Nr. 4090027430 Juridiskā adrese: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 Faktiskā adrese:  Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes ...
Lasīt Tālāk
Puderevas vecticībnieku draudze ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku Attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto ...
Lasīt Tālāk
Mēs esam daļa no mūsu Latvijas un varam lepoties ar skaistām Latgales ainavām, tāpēc savlaicīgi gatavojoties valsts simtgadei, Audriņu pagasta jaunieši izteica vēlmi iemūžināt Audriņu ciema un pagasta vietas, dzīvi. Šovasar, no 7. līdz 10 ...
Lasīt Tālāk
Prasības: godprātīga attieksme pret veicamajiem pienākumiem, latviešu valodas zināšanas A līmeņa 1.pakāpe (sertifikāts). Lūdzam pieteikties personīgi Audriņu pagasta pārvaldē, vai sūtīt savu CV uz info@audrini.lv līdz 2018.gada 14.novembrim. Informācijai: lietvede, tel. 64628241 ...
Lasīt Tālāk
Pirmdiena 8:00 - 16:30; Otrdiena 8:00 - 18:00; Trešdiena 8:00 - 16:30; Ceturtdiena 8:00 - 16:30; Piektdiena 8:00 - 15:00. Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30. Citu Audriņu pagasta pārvaldes struktūrvienību (kultūras nama, bibliotēkas, komunālās saimniecības) darba laiki ...
Lasīt Tālāk
Audriņu kultūras namā 12.07 tikā pavadīts ikgadējais aktīvas jaunatnes pasākums, ''Kopā esam kopa varam''. Šogad tika organizēts slēgtais bola čempionāts kurā pieņema dalību 4 komandas un pirmo vietu ieņema Dricānu komanda "Čiksas". Pēc sacensībām dalibnieki ...
Lasīt Tālāk
Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar lejupejošu soli automašīnas HYUNDAI TRAJET, valsts reģistrācijas Nr.GE4027. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Audriņu pagasta pārvaldē Lidicas ielā 17, Audriņos, Audriņu pag., Rēzeknes nov., darba ...
Lasīt Tālāk
  30. jūnijā plkst. 14.00 – Strankaļu kapsētā 30. jūnijā plkst. 15.00 – Kuciņu kapsētā 16. jūnijā plkst. 14.00 – Mežāru kapsētā 09. jūnijā plkst. 14.00– Staudžu kapsētā 21. jūlijā plkst. 14.00 – Vabaļu kapsētā ...
Lasīt Tālāk
  Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli automašīnas HYUNDAI TRAJET, valsts reģistrācijas Nr.GE4027. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Audriņu pagasta pārvaldē Lidicas ielā 17, Audriņos, Audriņu pag., Rēzeknes nov., ...
Lasīt Tālāk
Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli automašīnas HYUNDAI TRAJET, valsts reģistrācijas Nr.GE4027. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Audriņu pagasta pārvaldē Lidicas ielā 17, Audriņos, Audriņu pag., Rēzeknes nov., darba ...
Lasīt Tālāk