Aktuāli

Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar lejupejošu soli automašīnas HYUNDAI TRAJET, valsts reģistrācijas Nr.GE4027. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Audriņu pagasta pārvaldē Lidicas ielā 17, Audriņos, Audriņu pag., Rēzeknes nov., darba ...
Lasīt Tālāk
  30. jūnijā plkst. 14.00 – Strankaļu kapsētā 30. jūnijā plkst. 15.00 – Kuciņu kapsētā 16. jūnijā plkst. 14.00 – Mežāru kapsētā 09. jūnijā plkst. 14.00– Staudžu kapsētā 21. jūlijā plkst. 14.00 – Vabaļu kapsētā ...
Lasīt Tālāk
  Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli automašīnas HYUNDAI TRAJET, valsts reģistrācijas Nr.GE4027. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Audriņu pagasta pārvaldē Lidicas ielā 17, Audriņos, Audriņu pag., Rēzeknes nov., ...
Lasīt Tālāk
Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli automašīnas HYUNDAI TRAJET, valsts reģistrācijas Nr.GE4027. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Audriņu pagasta pārvaldē Lidicas ielā 17, Audriņos, Audriņu pag., Rēzeknes nov., darba ...
Lasīt Tālāk
Ziemīgi dziesmotā gaisotnē pagājušās nedēļas nogalē Audriņu kultūras namā tika aizvadīts Rēzeknes un Viļānu novadu vokālo ansambļu konkurss-sadziedāšanās, kurā piedalījās septiņpadsmit kolektīvi. Vokālo ansambļu konkursa pirmajai kārtai, ievērojot nolikuma prasības, bija pieteikušies astoņi ansambļi – ...
Lasīt Tālāk
Šogad visos Rēzeknes novada pagastos tiek pārrēķināti komunālo maksājumu tarifi. Tas notiek saskaņā ar valdības nesen izdoto Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu un attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem. Tarifi tiek aprēķināti, izmantojot Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 7.septembra noteikumus ...
Lasīt Tālāk
Pasākuma “Lomu karuselī” pirmajā daļā viesiem tika prezentēta  amatierteātra dibināšanas vēsture, aktieru sastāvi un raksturu apraksti (neviens netika aizmirsts), kā arī atcerējamies lomas, kurās katrs teātra dalībnieks piedalījās. Tika pateikti skaisti un silti novēlējumi no ...
Lasīt Tālāk
Sestdien, 18. novembrī Audriņu pagasta jaunieši piedalījās Latvijas dzimšanas dienai veltītajā tautas skrējienā “Ieelpo Rēzekni!”. Lai pierādītu savu piederību valstij un pilsētai, kā arī dažiem pārbaudītu savus spēkus, noskrieta distance no Festivāla parka pa Atbrīvošanas ...
Lasīt Tālāk
2017.gada 28.jūnijā tika apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības projekts “Audriņu pagasta kultūras nama aizkaru maiņa”, kurš tika iesniegts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā ES ELFLA projektu iesniegumu konkursā      Latvijas  Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības ...
Lasīt Tālāk
Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā izsludināto ārkārtējo situāciju, Zemkopības ministrija (ZM) organizē spēcīgajās lietavās un plūdos pilnībā iznīcināto lauksaimniecības platību apsekošanu Latgalē un Vidzemē. Paredzēts, ka 4. septembrī lauksaimniekiem, kuriem spēcīgo lietavu un plūdu rezultātā ...
Lasīt Tālāk